Allmusic News

Allmusic Newsletter

At the age of 106 (this is not a mistake) Colette Maze is recording her fourth CD in April. She released the first one at age 84. This underlines the fact that music is a wonderful lifelong activity. Teachers and parents should create happy music memories so that as adults they can cherish these fondly.

Please do yourself the favor and search Colette Maze on the internet as interviews held are truly remarkable! There is also ample information on the internet about the influence of Music on the development of children and the role it plays in the health of people.    

With our customers who share our concern for survival, we at Allmusic are deeply thankful that we survived 2020. Our 8 international and 4 South African suppliers ensure that we can continue to supply all that the world has to offer in the field of music. Our slogan stays: what we can’t find, does not exist.  

 We continue to serve the Western Cape music community, and increasingly so across South Africa, (with online sales at www.allmusic.co.za), printed (sheet) music, acoustic instruments and accessories, and since December last year the sales, tuning, hire, restoration and transport of pianos.

Our involvement in the instrumental string market is expanding and we are working hard to ensure encompassing services in the near future with a variety strings, shoulder rests, bows, rosin, bow-buddies, and so on. Please contact us with any specific requests.

Attached, please find the following documents:

  • Entry form for the Hugo Lambrechts Concerto Festival
  • Information about the Stellenbosch Chamber Music Festival
  • Information abou the Johann Vos Music Competition
  • Information about the National Youth Music Competition with the closing date 29 March
  • Information about the Hubert van der Spuy Music Competition can be found on the following website: www.samrohubertvanderspuy.wordpress.com.

Piano tuning

An annual tune of your piano by a professional piano tuner, who uses the best apparatus namely his ears (not an electronic device), will ensure that your valuable instrument remains in tip top condition.

This is just a reminder that the closing date for Trinity theory exams taking place on Saturday 8th May, is Friday 5th March.

For LCM exams dates: Entries for June exam closes 1 May and for October exam, 31 August. The fees remain as for 2020!

##########################

Op 106 jarige ouderdom (dis nie ‘n fout nie) neem Collette Maze haar vierde CD op. Sy het op 84 die eerste een vrygestel. Dit onderstreep in dik rooi dat musiek ‘n wonderlike lewenslange aktiwiteit is, en dat onderwysers en ouers moet sorg dat kinders gelukkige musiekbelewenisse opbou sodat hulle as volwassenes musiek as ‘n aangename aktiwiteit sien.

Soek gerus op die internet inligting oor Colette Maze. Die onderhoude met haar is in een woord merkwaardig! Daar is verder ook uitstekende inligting beskikbaar op die internet oor die positiewe invloed van musiek op kinders se ontwikkeling en die gesondheid van mense.  

Saam met ons kliënte, wat ons bekommernis oor Allmusic se oorlewing met ons gedeel het, is ons diep dankbaar dat ons 2020 oorleef het. Ons 8 buitelandse en 4 Suid-Afrikaanse leweransiers stel ons in staat om te lewer wat wêreldwyd beskikbaar is. Ons spreuk bly:  wat ons nie kan kry nie, bestaan nie.

Ons gaan voort om die musiekgemeenskap van die Wes-Kaap, en toenemend die res van die land deur ons aanlyn winkel (www.allmusic.co.za), te bedien met bladmusiek, akoestiese instrumente en bykomstighede, en sedert Desember 2020 ook met klaviere se verkope, stem, verhuur, herstel en vervoer.

Ons  is in die proses om ons diens aan die strykinstrumente mark uit te brei met ‘n verskeidenheid snare, skouerruste, strykstokke, harpuis, bow-buddies, en so meer. Kontak ons gerus met spesifieke versoeke.  

Aangeheg vind asseblief die volgende dokumente:

  • Inskrywingsvorm vir die Hugo Lambrechts Concerto Festival
  • Inligting oor Stellenbosch Kamermusiekfees
  • Inligting oor die Johann Vos Musiekkompetisie
  • Inligting oor die Nasionale Jeugmusiekkompetisie – sluitingsdatum 29 Maart
  • Inligting oor die Hubert van der Spuy kompetisie kan gevind word op die volgende webwerf:  www.samrohubertvanderspuy.wordpress.com

Jaarlikse Klavierstem

‘n Jaarlikse stem deur ‘n professionele klavierstemmer, wat die heel beste apparaat gebruik, naamlik die menslike oor (nie ‘n elektroniese instrument nie), verseker dat u waardevolle instrument lewenslank in uitstekende kondisie bly.

Sluitingsdatums vir Trinity Teorie-eksamens is Vrydag, 5 Maart. Die eksamens vind plaas op Saterdag 8 Mei.

London College of Music se fooie bly soos vir 2020. Sluitingsdatums is 1 Mei vir Augustus se eksamens en 31 Augustus vir die Oktober eksamens.